Westfriese Judocompetitie

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 september jongstleden hebben de vertegenwoordigers van de clubs aangegeven dit seizoen, ondanks alle Covid-19-perikelen, competitie te willen draaien.

Invulling competitie
1) Door het bestuur van de WFJC is de clubs gevraagd, wie er een grote locatie ter beschikking heeft in verband met de afstandbeperkingen. De clubs is verzocht enkel de hoogstnoodzakelijke personen mee te nemen als publiek. Te denken valt aan max. één ouder per kind of persoon nodig voor het vervoer van de judoka's.   
2) Uiterlijk 1 oktober dienen de clubs aan te geven of zij wel of niet deelnemen met een team aan de jeugd en/of seniorencompetitie

Boeteregeling scheidsrechters
Elk team dient tijdens een competitieronde een scheidsrechter mee te nemen/ te leveren. Voorafgaand aan het seizoen krijgen de clubs een rekening voor borgbetaling. Indien een club een scheidsrechter mee heeft wordt een deel van de borg teruggestort

Teamsamenstelling 
Het voorstel om de eerste gewichten in de seniorenteams te vervangen door een tweetal damesgewichten is afgewezen. Dames mogen in de eerste drie gewichten ingezet worden.